AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phong trào Tây Sơn nổ ra vào năm nào?

  • A. Năm 1771    
  • B.  Năm 1775
  • C. Năm 1789     
  • D. Năm 1791

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>