• Câu hỏi:

  Phong trào Tây Sơn bắt đầu từ địa phương nào

  • A. Tư sản hạ đạo
  • B. Tư sản thượng đạO
  • C. Phủ Quy Nhơn
  • D. Gia Định

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC