YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau là đúng nhất ?

  • A. Record là tổng số hàng của bảng.
  • B. Data Type là kiểu dữ liệu trong một bảng.
  • C. Table gồm các cột và hàng.
  • D. Field là tổng số cột trên một bảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA