RANDOM
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện là không đúng? 

  • A. Tại một điểm trong điện tường ta có thể vẽ được một đường sức đi qua.
  • B. Các đường sức là các đường cong không kín.
  • C. Các đường sức không bao giờ cắt nhau.
  • D. Các đường sức điện luôn xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn: D

  Hướng dẫn: Theo tính chất của đường sức điện:

  Tại một điểm trong điện tường ta có thể vẽ được một đường sức đi qua.

  Các đường sức là các đường cong không kín.

  Các đường sức không bao giờ cắt nhau.

  Các đường sức điện xuất phát từ điện tích dương hoặc ở vô cực và kết thúc ở điện tích âm hoặc ở vô cực.

  →Nên phát biểu “Các đường sức điện luôn xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm” là không đúng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA