AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây về đặc trưng của âm là đúng? 

  • A. Âm có cường độ lớn hơn thì tai có cảm giác âm đó nghe “to hơn”.
  • B. Âm có tần số lớn hơn thì tai có cảm giác âm đó “to hơn”.
  • C. Âm “to” hay “nhỏ” phụ thuộc vào mức cường độ âm và tần số âm.
  • D. Âm có cường độ nhỏ hơn thì tai có cảm giác âm đó “bé hơn”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA