AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đa dạng động vật?

  • A. Động vật đa dạng về loài và phong phú về số lượng
  • B. Động vật chỉ đa dạng về loài
  • C. Động vật chỉ đa dạng về số lượng
  • D. Động vật có số lượng cá thể phong phú nhưng số lượng loài ít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>