AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về cách mạ một huy chương bạc? 

  • A. Dùng muối AgNO3.
  • B. Đặt huy chương ở giữa anốt và catốt.
  • C. Dùng anốt bằng bạc. 
  • D. Dùng huy chương làm catốt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>