• Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A.

   Clo có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa được H2O.

  • B.

   Flo có tính oxi hóa mạnh hơn clo.

  • C.

   Trong các hợp chất, flo chỉ có xố oxi hóa -1.

  • D. Dung dịch HF hòa tan được SiO2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC