YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về hiện tượng quang phát quang và Laze? 

  • A. Tia laze được dùng để khoan, cắt, tôi,…chính xác các vật liệu trong công nghiệp.
  • B. Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng kích thích.
  • C. Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của laze dựa vào sự phát xạ cảm ứng.
  • D. Lân quang là sự phát quang có thời gian phát quang dài, thường xảy ra với chất rắn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA