ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.
  • B. Trong phân tử đipeptit mạch hở có 2 liên kết peptit.
  • C. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc α-amino axit.
  • D. Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 500

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1