YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây không đúng về vai trò của đột biến đối với tiến hóa?

  • A. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể góp phần hình thành loài mới.
  • B. Đột biến nhiễm sắc thể thường gây chết cho thể đột biến, do đó không có ý nghĩa đối với tiến hóa.
  • C. Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa, vì nó góp phần hình thành loài mới.
  • D. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA