AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây là đúng?

  • A.

   Trùng biến hình có hệ thần kinh hình mạng lưới.

  • B. Châu chấu có hệ thần kinh hình chuỗi hạch.
  • C. Đỉa có hệ thần kinh hình ống.
  • D. Giun đất có hệ thần kinh hình mạng lưới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>