RANDOM
 • Câu hỏi:

  phản ứng xảy ra trong dd chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một hiện tượng nào:

  • A. tạo chất kết tủa
  • B. tạo thành chất khí
  • C. tạo thành chất điện li yếu
  • D. cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA