ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Phản ứng phân hạch 92235U không có đặc điểm 

  • A. số nơtron tạo ra sau phản ứng nhiều hơn nơtron bị hấp thụ
  • B. phản ứng tỏa năng lượng
  • C. có thể xảy ra theo kiểu phản ứng dây truyền
  • D. có 2 đến 3 proton sinh ra sau mỗi phản ứng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 42660

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1