RANDOM
 • Câu hỏi:

  Phản ứng nào sau đây có thể chuyển hóa glucozơ và fructozơ thành một sản phẩm duy nhất? 

  • A. Phản ứng với H2/Ni, t0
  • B. Phản ứng với dung dịch brom
  • C. Phản ứng với Cu(OH)2
  • D. Phản ứng với Na

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA