AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích quan niệm của Triết học Mác xít về bản chất con người. Ý nghĩa phương pháp luận trong sự nghiệp xây dựng con người mới ở Việt Nam hiện nay. 

  Lời giải tham khảo:

  Con người là 1 thực thể thống nhất giữa hai phương diện tự nhiên và xã hội. 

  Bản chất tự nhiên: Là kq tiến hóa và phát triển lâu dài của giới tự nhiên → nguồn gốc tự nhiên hình thành con người. Con người và tự nhiên có quan hệ biện chứng với nhau. 

  Bản tính xã hội: Nhờ có lao động và thông qua lao động để tiến hóa và phát triển thành người → nguồn gốc xh hình thành con người.Con người luôn bị chi phối bởi các nhân tố xh và các quy luật xã hội.

  Kết luận: Hai phương diện tự nhiên và xã hội của con người tồn tại trong tính thống nhất của nó và quy định lẫn nhau, tác động vào nhau và làm biến đổi lẫn nhau → tạo nên hoạt động sáng tạo của con người → nếu lý giải bản tính sáng tạo của con người không nên chỉ nhấn mạnh một yếu tố nào     

  Ý nghĩa phương pháp luận:

  • Để lý giải khoa học những vấn đề về con người phải đặc biệt quan tâm đến bản tính xã hội và quan hệ kinh tê-xã hội  
  • Phát huy năng lực sáng tạo của con người → thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển xã hội  
  • Muốn giải phóng con người phải xóa bỏ các quan hệ kinh tế xã hội áp bức bóc lột, ràng buộc con người     
  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>