• Câu hỏi:

  Phần mềm hệ điều hành Windows XP của hãng phần mềm Microsoft là

  • A. chương trình soạn thảo văn bản
  • B. hệ điều hành
  • C. phần mềm đồ họa Paint
  • D. phần mềm trình diễn PowerPoint

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC