AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phần đầu ngực của nhện , bộ phận nào làm nhiệm vụ bắt mồi và tự vệ? 

  • A. Đôi kìm có tuyến độc   
  • B. Đôi chân xúc giác 
  • C. Bốn đôi chân bò
  • D. Núm tuyến tơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>