• Câu hỏi:

  Phản ứng giữa axit với ancol tạo thành este được gọi là 

  • A. phản ứng trung hòa.       
  • B. phản ứng ngưng tụ.
  • C. phản ứng kết hợp.                 
  • D. phản ứng este hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC