AMBIENT
 • Câu hỏi:

  People sometimes close their eyes when they listen to classical music in order to_________

  • A. understand it clearly.
  • B. think about the design.
  • C. form the picture of the design in their mind.
  • D. hear the same classical music many times.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA