YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Our meal will be over by eight o'clock.

  • A. We finish our meal at eight o'clock.
  • B. We will be having our meal by eight o'clock.
  • C. We will have finished our meal by eight o'clock.
  • D. We will have our meal at eight o'clock.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA