AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Only if you get the theater early ______ a chance to get a ticket for tonight's performance.

  • A. you will have
  • B. have
  • C. you have
  • D. will you have

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>