• Câu hỏi:

  Ốc sên phá hoại cây cối vì:

  • A. Khi sinh sản ốc sên đào lỗ làm đứt rễ cây.
  • B. Ốc sên ăn lá cây làm cây không phát triển được.
  • C. Ốc sên tiết chất nhờn làm chết các mầm cây.     
  • D. Ốc sên tiết chất nhờn làm bít hết lỗ khí của lá cây gây ảnh hưởng đến quang hợp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC