AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở vùng khí hậu lạnh, những con sông bắt nguồn từ núi cao thì chế độ nước phụ thuộc vào? 

  • A. Nước ngầm
  • B. Mưa
  • C. Tuyết tan
  • D. A. B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>