YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở Việt Nam, ngoài KCN tập trung còn có....?

   

  • A. Khu thương mại tự do và đặc khu kinh tế  
  • B. Đặc khu kinh tế và khu công nghệ cao  
  • C. Khu công nghệ cao và khu chế xuất  
  • D. Khu chế xuất và đặc khu kinh tế 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA