YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở Việt Nam hồ do miệng núi lửa ở đâu? 

  • A. Hồ Ba Bể
  • B. Những hồ tự nhiên
  • C. Hồ Tây (Hà Nội)
  • D. Hồ Lắk (Tây Nguyên)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ở Việt Nam hồ do miệng núi lửa ở Hồ Lắk (Tây Nguyên).

  → Đáp án: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13830

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA