• Câu hỏi:

  Ở thân mềm, hạch thần kinh phát triển nhất là?

  • A. Hạch lưng.
  • B. Hạch bụng.
  • C. Hạch não.
  • D. Hạch hầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC