• Câu hỏi:

  Ở sinh vật nhân thực, quá trình nào sau đây không xảy ra trong nhân tế bào?

  • A. Nhân đôi nhiễm sắc thể      
  • B. Tổng hợp chuỗi pôlipép tít
  • C. Nhân đôi ADN           
  • D. Tổng hợp ARN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC