AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người, sự học tập, rèn luyện, xây dựng hay thay đổi các thói quen là kết quả của

  • A.

   quá trình ức chế các phản xạ có điều kiện.

  • B. quá trình hình thành và ức chế các phản xạ có điều kiện.
  • C.

   quá trình hình thành các phản xạ không điều kiện.

  • D. quá trình hình thành và ức chế các phản xạ không điều kiện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>