AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật giao phấn, các hạt phấn của quần thể 1 theo giáo bay sang quần thể 2  và thụ phấn cho các cây của quần thể 2. Đây là một ví dụ về:

  • A. Biến động di truyền
  • B. Di –nhập gen
  • C. Giao phối không ngẫu nhiên    
  • D. Thoái hóa giống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>