ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, chiều cao được qui định bởi một số cặp gen, mỗi alen trội đều góp phần như nhau để làm tăng chiều cao cây. Khi lai giữa một cây cao nhất có chiều cao 210cm với cây thấp nhất có chiều cao 160 cm được F1 có chiều cao trung bình. Cho các cây F1 giao phấn thu được các cây F2 có 11 loại kiểu hình khác nhau về chiều cao. Theo lý thuyết, nhóm cây có chiều cao 180cm chiếm tỉ lệ là:

  • A. 7/128.
  • B. 105/512
  • C. 63/256
  • D. 35/512

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Chiều cao cây do các cặp gen không alen quy định theo khiểu tương tác công gộp.

  - Số cặp gen alen quy định chiều cao cây = (11-1)/2 = 5 cặp gen.

  - Mỗi một alen trội làm cây cao thêm (210-16)/10 = 5 cm

  - P: AABBDDEEHH x aabbddeehh  F1: AaBbDdEeHh.

  - Cho các cây F1 giao phần, ở F2 thu được cây cao 180cm (4 alen trội) chiếm tỉ lệ = \(\frac{{C_{10}^4}}{{{2^{10}}}}\) = 105/512. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25424

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON