• Câu hỏi:

  Ở Miền Tây Trung Quốc khí hậu chủ yếu là: 

  • A. Ôn đới lục địa sang hoang mạc, bán hoang mạc
  • B. Cận nhiệt gió mùa sang ôn đới gió mùa
  • C. Cận nhiệt đới gió mùa
  • D. Ôn đới lục địa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC