AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở đồng bằng ven biển miền Trung, từ phía biển vào, lần lượt có các dạng địa hình: 

  • A. Cồn cát và đầm phá; vùng thấp trũng; vùng đã được bồi tụ thành đồng bằng   
  • B. Vùng thấp trũng; cồn cát và đầm phá; vùng đã được bồi tụ thành đồng bằng 
  • C. Vùng đã được bồi tụ thành đồng bằng; cồn cát và đầm phá; vùng thấp trũng 
  • D. Cồn cát và đầm phá; vùng đã được bồi tụ thành đồng bằng; vùng thấp trũng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>