• Câu hỏi:

  Ở các nước đang phát triển châu Á, trong đó có Việt Nam, phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì

  • A. Đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội cao.
  • B. Có nguồn lao động dồi dào, trình độ cao.
  • C. Có nhiều ngành nghề thủ công truyền thống.
  • D. Có nguồn tài nguyên khoang sản phong phú.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC