AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng là nơi có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất cả nước được thể hiện ở:

   

  • A. Là vùng có tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp cao nhất trong các vùng  
  • B. Là vùng có các trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất cả nước  
  • C. Là vùng tập trung nhiều các trung tâm công nghiệp nhất cả nước  
  • D. Là vùng có những trung tâm công nghiệp nằm rất gần nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>