AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nửa phía Tây phần đất liền cảnh quan như thế nào? 

  • A. Cảnh quan phổ biến là hoang mạc, bán hoang mạc, núi cao
  • B. Đồng bằng
  • C. Núi cao
  • D. Sơn nguyên, cao nguyên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>