ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Not only ______ shade and beauty, but they also reduce carbon dioxide.

   

  • A. do trees provide
  • B. trees provide
  • C. provide trees
  • D. trees do provide

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE