• Câu hỏi:

    Nội dung nào không phải là hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai?

    • A. Khởi đầu của chiến tranh nguyên tử
    • B. Thế giới có nhiều thay đổi căn bản
    • C. Khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế
    • D. Nhiều thành phố, làng mạc bị phá hủy

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC