AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung cơ bản của thời đại ngày nay là gì? Trình bày những đặc điểm và xu thế của thời đại ngày nay.

  Lời giải tham khảo:

  Nội dung cơ bản của thời đại ngày nay

  Nội dung cơ bản của thời đại hiện nay là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, mở đầu bằng cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại ở nước Nga năm 1917. Đó là thời đại báo hiệu sự diệt vong không tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản và khẳng định sự ra đời của chủ nghĩa xã hội là hợp quy luật phát triển của lịch sử. Đó cũng là thời đại mà cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản đang diễn ra rất gay go, phức tạp trong những điều kiện mới và dưới những hình thức mới.

  Đặc điểm nổi bật của thế giới hiện nay

  • Loài người vẫn đang trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, các mâu thuẫn cơ bản trên thế giới vẫn tồn tại và phát triển, có mặt sâu sắc hơn, đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức.
  • Nguy cơ chiến tranh thế giới huỷ diệt bị đẩy lùi, nhưng xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, xung đột về dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, chạy đua vũ trang, khủng bố vẫn xảy ra ở nhiều nơi.
  • Cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển với trình độ ngày càng cao, tăng nhanh lực lượng sản xuất, quốc tế hoá nền kinh tế thế giới và đời sống xã hội.( ĐHĐBTQ lần thứ IX)
  • Cộng đồng thế giới đứng trước nhiều vấn đề có tính toàn cầu (bảo vệ mội trường, hạn chế bùng nổ dân số…) không một quốc gia riêng lẽ nào có thể tự giải quyết mà cần phải có sự hợp tác đa phương.
  • Khu vực châu Á – Thái bình dương đang phát triển năng động và tiếp tục phát triển với tốc độ cao.

  Những xu thế chủ yếu của thời đại ngày nay

  • Hoà bình, ổn định hợp tác để phát triển ngày càng trở thành đòi hỏi bức xúc của các dân tộc và quốc gia trên thế giới.
  • Các quốc gia lớn, nhỏ tham gia ngày càng nhiều vào quá trình hợp tác và liên kết khu vực, liên kết quốc tế về kinh tế, thương mại và nhiều lĩnh vực hoạt động khác.
  • Các dân tộc nâng cao ý thức độc lập tư chủ, tự lực tự cường, đấu tranh chống lại sự áp đặt và can thiệp của nước ngoài, bảo vệ độc lập chủ quyền và nền văn hoá dân tộc.
  • Các nước xã hội chủ nghĩa, các Đảng cộng sản và công nhân, các lực lượng cách mạng tiến bộ trên thế giới kiên trì đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
  • Các nước có chế độ chính trị – xã hội khác nhau vừa hợp tác vừa đấu tranh trong cùng tồn tại hoà bình.
  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>