ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Nội dung chủ yếu của thuyết “ra đi từ Châu Phi” cho rằng

  • A. Người H. sapiens hình thành từ người H. erectus ở châu Phi sau đó phát tán sang các châu lục khác
  • B. Người H. sapiens hình thành từ loài người H. erectus ở các châu lục khác nhau
  • C. Người H. erectus từ châu phi di cư sang các châu lục khác sau đó tiến hóa thành H. sapiens
  • D. Người H. erectus được hình thành từ loài người H. habilis

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE