RANDOM
 • Câu hỏi:

  Những loại chất trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp ở ruột non là:

  • A. Gluxit, protein, lipit
  • B. axit amin, enzim, lipit
  • C. Glixerin, lipit, protein
  • D. axit béo, gluxit, prôtêin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA