AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học là gì ?
  1. Nhiều loài thiên địch được di nhập, do không quen với khí hậu địa phương nên phát triển kém.
  2. Thiên địch không tiêu diệt triệt để sinh vật gây hại mà chỉ kìm hãm sự phát triển của chúng.
  3. Sự tiêu diệt loài sinh vật có hại này tạo điều kiện cho loài sinh vật khác phát triển.

  • A. 1, 2 , 3
  • B. 2, 3
  • C. 1, 3
  • D. 1, 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>