ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp của cây ?

  • A. Ánh sáng, nước, nhiệt độ
  • B. Ánh sáng, khí cacbonic, nhiệt độ, khí ôxi
  • C. Nhiệt độ, nước, khí cacbonic, chất diệp lục
  • D. Ánh sáng, nước, khí cacbonic, nhiệt độ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ánh sáng, nước, khí cacbonic, nhiệt độ là những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp của cây.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9237

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON