• Câu hỏi:

  Những công việc phải làm trong gia đình là gì?

  • A. Tạo ra nguồn thu nhập.
  • B. Sử dụng nguồn thu nhập để chi tiêu.
  • C. Làm các công việc nội trợ trong gia đình.
  • D. Cả ba đáp án trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  • Cả ba đáp án trên.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC