AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những cây nào dưới đây là cây thường chỉ có lá ? 

  • A.  Hoa huệ, hoa sứ, hoa cúc.
  • B. Trúc mây, dương xỉ, cây si.
  • C.  Hoa giấy, ti gôn, hoàng anh.   
  • D. Hoàng anh, ti gôn, cẩm tú cầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Trúc mây, dương xỉ, cây si.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>