AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhóm tuổi từ 0 – 14 tuổi được gọi là nhóm

  • A. Trong độ tuổi lao động.
  • B. Trên độ tuổi lao động.
  • C. Dưới độ tuổi lao động.
  • D. Độ tuổi chưa thể lao động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA