YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhóm động vật Chân khớp nào dưới đây toàn những động vật Chân khớp có tập tính sống thành xã hội?

  • A. Ruồi, Muỗi, kiến.
  • B. Kiến, mối, ong.
  • C. Nhện, tôm sông, bọ ngựa.
  • D. Cái ghẻ, chấy, chân kiếm kí sinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>