AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhiệt độ trung bình năm cao nhất và thấp nhất đều ở lục địa:

  • A. Cao nhất 300C Thấp nhất -30,20C
  • B. Cao nhất 290C Thấp nhất -30,20C
  • C. Cao nhất 400C Thấp nhất -20,20C
  • D. Cao nhất 350C Thấp nhất -31,20C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA