• Câu hỏi:

  Nhiệt độ ở đới khí hậu nhiệt đới là: 

  • A. Trung bình trên 20"C
  • B. Trung bình trên 10"C
  • C. Trung bình trên 30"C
  • D. Trung bình trên 25"C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC