AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây về lực tác dụng lên ôtô chuyển động trên đường là sai? 

  • A. Lúc khởi hành, lực kéo mạnh hơn lực ma sát nghỉ.
  • B. Khi chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang lực kéo bằng với lực ma sát lăn.
  • C. Để xe chuyển động chậm lại chỉ cần hãm phanh để chuyển lực sát lăn thành lưc ma sát trượt.
  • D. Cả 3 ý kiến đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>